Anda berada di: Halaman Utama Profile Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan Al-Amin

E-mail Cetak PDF

" Proses pendidikan berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabbani,

berilmu dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk diri, masyarakat,

negara dan dunia melalui sistem pendidikan yang seimbang,

bersepadu, menyeluruh dan berkesan. "